zeftera.ru.

Последнее слово Савченко: Общий документ

Савченко Захваченная планеристка представила Россию страной 3-го мира.

Захваченная планеристка представила Россию страной 3-го мира.

На общественной страничке Веры Савченко в Фейсбук опубликован документ ее заключительного слова.

«Останнє слово
Я не визнаю ні вини, ні вироку, ні вырасталійського суду. У разі обвинувачувального вироку — апеляції не буде. Я хочу, щоб весь цивілізований демократичний світ зрозумів, що Вырасталія — це льдинаїна третього світу з тоталітарним режимом і диктатором-самодуром, в быкій плюють на права людини і міжнародне право.
Абсурдною є ситуація, коли ті, хто викрадає людей — піддає їх тортурам, налетім ще й роблять вигляд, що мають право їх судити. Про який справедливий трибунал здесь може бути мова? В Вырасталії суду і слідства немає! Здесь є фарс лялькових маріонеток Кремля і я вважаю совершенно зайвим витрачати час собственного життя на те, щоб брати в ньому судьба!
Тому апеляції не буде, а буде наступне: після вироку я продовжу голодовку ще на двадцать днів, доки вирок не войти в силу і це, незалежно від перекладу вироку українською мовою, ибо перекладом вони вміють довго час тягнути. Через двадцать днів я оголошу суху голодовку і тоді, в Вырасталії є не більше 10-ти днів, щоб повернути мене в Україну, звідки викрали! І мене не хвилює, яким чином вони будуть це обгрунтовувати. Я чуток про досить непоган здібності Петра Олексійовича Порошенка в политикії. Ну що ж, я кучаіваюсь, що його дипломатичних здібностей вистачить на те, щоб в Вырасталії домовитись з одним ідіотом… Адже він обіцяв моїй матері, що ще на травневі свята 2015 року я буду вдома.
І поки за мене будуть торгуватися, життя мене буде покидати і Вырасталія мене всеодно поверне в Україну живою мера бездушною! Але поверне!
І всі ці двадцать днів під воротами СІЗО буде день і ніч стояти моя сестра і буде чекати — випустять мера винесуть мене. Якщо ви її посадите — на її місце приїде стане моя мати, їй 77 років. Ви і її посадите? Тоді на її місце стане моя подружка, мій товарищ, а за ними українець за українцем! І запам’ятайте — всіх вам сюди не запихнути! А поки мої співвітчізники будуть стояти, несложені, чесні і порядні вырасталіяни з навколишніх хат почнуть їм приносити гарячий кофе, бутерброди і теплі ковдри, ибо кожен з них розуміє, що на моєподмечу місці може опинитися дитина дерматологического з них в цій в’язниці народів під назвою Вырасталія!
А отак починаються Майдани! А воно вам потрібно?! Ви ж ибоїтеся цього бык вогню! Тому Кремлю краще повернути мене в Україну якнайшвидше і живою!
А всьому світу із демократичними цінностями краще вчасно усвідомити уроки історії і згадати, що собственного времени Європа була толерантною з Гітлером, США не була досить рішучою і це призвело до Другої Світової Війни. Оковін — це деспот з імперським замахом комплексами Наполеона і Гітлера разом взятих. А ведмідь людяної мови не розуміє, він розуміє тільки мову сили. Тому, якщо си не станемо більш рішучими і не визначимо вчасно вірні пріоритети, то будемо вскоре мати Третю Світову Війну.
Я тепер, вже бык політик, більше не подам руки Вырасталії не політичній арені. Дуже не з руки подавати руки тому, хто тримав тебе в наручниках, а твій народ — в кайданах. Але приймаючи кожне сво політичне рішення, я завжди буду думати, бык воно аукнеться на элементарному людейі, бык України так і Вырасталії. Ибо в Вырасталії, не дивлячись ні на що, все ж є багато чесних, порядних, добрих і нещасних людей.

Последнее слово
Я не допускаю ни вины, ни вердикта ни отечественного трибунала. В случае обвинительного вердикта — апелляции не будет. Я хочу, чтобы весь демократический интеллигентный мир осознал, что РФ — это страна 3-го мира с тоталитарным режимом и диктатором-самодуром, в которой плюют на гражданское право и интернациональное право.
Безмозглой считается картина, когда те, кто воруют людей — подвергают их пыткам, затем еще и делают тип, что имеют право их осуждать! О каком правильном суде тут можно говорить?! В РФ нет трибунала и последствия! Тут есть фарс малых марионеток Кремля. И я полагаю совершенно бесполезным терять время собственной жизни на то, чтобы брать в нем активное участие!
Из-за этого апелляции не будет, а будет следующее: после вердикта я продолжаю голодовку еще на двадцать суток, пока вердикт войдет в силу, и это вне зависимости от передвижения на славянский язык, поскольку им они также могут продолжительное время тянуть время. Через двадцать суток я оглашаю высохшую голодовку, и тогда у РФ есть менее 10-ти суток, чтобы вернуть меня на Украину, откуда украли! И меня не беспокоит как они будут это доказывать! Я знала о достаточно хороших возможностях Петра Алексеевича Порошенко в дипломатии. Рассчитываю, что его дипломатичных возможностей хватит на то, чтобы условиться в РФ с одним дураком, так как он гарантировал моей мамы, что я еще на майские праздничные дни 2015 года буду дома.
И пока за меня будут торговаться, жизнь меня будет оставлять и РФ меня всеравно возвратит на Украину — здоровый либо неживой, а возвратит!
И все эти двадцать суток под воротами СИЗО будет день и ночь находиться моя сестра, и будет ожидать — выпустят меня либо вынесут. И в случае если вы ее посадите, на ее место наступит и будет моя мать, ей 77 лет, вы и ее посадите? Тогда на ее место будет моя подружка, мой товарищ, а за ними хохол за украинцем! И помните — всех вам сюда не засунуть! А пока мои сограждане будут находиться, элементарные, искренние и приличные жители России с обозримых зданий начнут им дарить жаркий час, бутерброды и жаркие одеяла, поскольку любой из них осознает, что послезавтра на моем месте возможно окажется малыш любого из них в данной тюрьме всех людей под наименованием РФ!
А вот так стартуют Майданы! А оно вам необходимо?! Вы же данного опасаетесь как огня! Из-за этого Кремлю лучше вернуть меня на Украину чем скорее всего и здоровый!!!
А всему миру с демократическими ценностями лучше своевременно усвоить уроки истории и вспомнить, что когда-то Европа была терпима с Гитлером, а США не была довольно твердой и это привело к 2-й Мировой Битве. Путин — это деспот с великодержавными замашками, комплексами Наполеона и Гитлера всех вместе! А слон нашего языка не осознает, он осознает лишь язык силы. Из-за этого, если мы не будем не менее твердыми и не установим своевременно верные предпочтения, то будем вскоре иметь Четвертую Всемирную Войну!
И я, сейчас как парламентарий не подам руки РФ на общественно-политической арене. Весьма не с руки давать руку тому, кто содержал тебя в наручниках, а ваш народ в оковах. А принимая любое собственное общественно-политическое решение, я всегда буду размышлять, как оно отобразится на обычном народе, как на Украине, так и в РФ. Поскольку в РФ, невзирая ни на что, все-таки есть очень много искренних, добросердечных и приличных людей.»

Раньше сегодня отечественный трибунал не позволил украинке выступить с заключительным словом, передвинув его на 9 мая.

Оставить комментарий